top of page
EnginKeskin_edited.jpg

ENGİN KESKİN
Kurucu Ortak

İnşaat Yüksek Mühendisi
 

Betonarme, çelik, yığma ve ahşap yapıların tasarımı ve değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Yüksek bina tasarımı, performansa dayalı tasarım, doğrusal olmayan yöntemler ile bina performansının belirlenmesi ve güçlendirilmesi konusunda projeler geliştirmiştir. Otomasyon ve görselleştirme alanında yazılımlar geliştirmektedir.

  • LinkedIn

Öz Geçmiş

Engin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Haziran 2015'te İnşaat Mühendisliği Lisans Derecesi ile mezun oldu. ODTÜ'de dört yıllık İnşaat Mühendisliği programı boyunca mühendislik çalışmalarıyla alana olan hakimiyetini ve anlayışını artırmak için özenle çalıştı. Bu program sayesinde, İnşaat Mühendisliğindeki çok çeşitli konulara olan ilgisi, Yapı Mühendisliğine yoğunlaştı.

2015 yılında Prota Mühendislik'te yapısal tasarım mühendisi olarak işe başladı. Prota Mühendislik'te çalıştığı süre boyunca havalimanı yapıları, hızlı tren istasyonları, banliyö trenleri ve endüstriyel tesisler gibi birçok projede görev aldı. Bu projelerde çelik yapıların ve bağlantı detaylarının tasarımını yaptı.

2017 yılında ODTÜ’de başlamış olduğu Yüksek Lisans Programıyla birlikte tez çalışması kapsamında TBDY 2018 yönetmeliğine göre yüksek bina tasarımı yaptı ve farklı özellikteki düşey yer hareketlerinin yüksek yapılara olan etkisini zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz yöntemiyle inceledi.

2017 yılında ARUP’ta yapısal tasarım mühendisi olarak işe başladı. Burada çalıştığı süre boyunca birçok uluslararası projede görev aldı. Yapmış olduğu otel projeleri sayesinde betonarme ve çelik yapı tasarımı konusundaki tecrübesini arttırdı. Bunlara ek olarak metro projeleri tamamlayarak yeraltı yapılarının tasarımı konusunda kendisini geliştirdi. Ayrıca birçok sismik değerlendirme projelerinde çalışarak betonarme, ahşap ve yığma yapıların deprem performanslarının belirlenmesi ve yetersiz olan yapıların güçlendirilmesi konusunda uzmanlaştı.

ARUP’ta tasarım görevlerine ek olarak dijital takımda, projelerde kullanılmak üzere çeşitli yazılımlar üretmiştir. Bu takımla birlikte kendisini otomasyon, parametrik tasarım, görselleştirme ve makine öğrenmesi konusunda geliştirdi.

2021 senesinde E2K Mühendislik'in kurucu ortakları arasında yerini aldı.

İletişim

Yeni iş birlikleri için lütfen iletişime geçiniz.

+90 212 982 7549

bottom of page